Tietosuojakäytäntö

Käyttäjän valitsema käyttäjänimi ja salasana ovat tarpeellisia ja riittäviä tietoja, jotta käyttäjä pääsee Sivustolle. Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää sisäänkirjautumistunnustaan ​​ja salasanaansa kolmansille osapuolille, hän on täysin vastuussa heidän turvallisuudestaan ​​valitsemalla itsenäisesti tallennustavan.

Ellei Käyttäjä osoita toisin, hänen kirjautumistunnuksellaan ja salasanallaan suoritetut toimet katsotaan kyseisen käyttäjän suorittamiksi. Jos luvatta pääsee käyttäjän kirjautumistunnukseen ja salasanaan ja / tai käyttäjän henkilökohtaiseen sivuun (henkilökohtainen tili) tai jaetaan kirjautumistunnusta ja salasanaa, käyttäjän on ilmoitettava tästä viipymättä Sivuston hallinnolle määrätyllä tavalla.

Sivuston hallinnolla on oikeus käyttää käyttäjän toimittamia tietoja, mukaan lukien henkilötiedot, varmistaakseen voimassa olevan lainsäädännön vaatimusten noudattamisen (myös estääkseen ja / tai tukahduttaakseen käyttäjien laitonta ja / tai laitonta toimintaa ). Käyttäjän toimittamat tiedot voidaan luovuttaa vain voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti tuomioistuimen, lainvalvontaviranomaisten pyynnöstä sekä muissa laissa säädetyissä tapauksissa.

Käyttäjä omalla henkilökohtaisella sivullaan (henkilökohtainen tili) lähetettyjen tietojen omistajana ymmärtää, että Sivuston hallinto ei osallistu tämän sisällön muodostamiseen, lukuun ottamatta näissä Säännöissä ja voimassa olevassa lainsäädännössä vahvistettuja tapauksia. Käyttäjän henkilökohtainen sivu (henkilökohtainen tili) sekä käyttäjän lataama sisältö ...

Sivuston hallinnolla on oikeus estää ja / tai poistaa käyttäjäprofiili, estää pääsy kaikkiin tai joihinkin Sivuston ominaisuuksiin ja poistaa käyttäjän henkilökohtaiset tiedot, käyttäjän sisältö ja / tai käyttäjän lähettämät tiedot selittämättä syitä mukaan lukien, jos Käyttäjä rikkoo Sopimuksen ehtoja, ja myös siinä tapauksessa, että Käyttäjä antaa virheellisiä tietoja itsestään tai Sivuston hallinnolla on syytä uskoa, että Käyttäjän itsestään antamat tiedot ovat virheellisiä, epätäydellisiä, virheellisiä, rikkovat tämän Sopimuksen ehdot tai Käyttäjä käyttää jonkun toisen tietoja

Mikään tämän sopimuksen määräyksistä ja sille annetuista erityisasiakirjoista ei anna käyttäjälle oikeutta käyttää tuotemerkkiä, tavaramerkkejä, verkkotunnuksia ja muita Sivuston hallinnon erottavia merkkejä. Oikeus käyttää Sivustohallinnon tuotenimeä, tavaramerkkejä, verkkotunnuksia ja muita erottavia merkkejä voidaan myöntää vain kirjallisella sopimuksella Sivustohallinnon kanssa.